1.) KÖZÖS KÉPVISELET ELLÁTÁSA

 • közgyűlések összehívása, levezetése
 • éves elszámolás készítése
 • következő évi költségvetés megtervezése
 • banki ügyintézés, számlanyitás, számlavezetés nyilvántartás
 • számlák kifizetése, utalása banki elektronikus rendszeren keresztül történik,
 • számlák ellenőrzése, kifizetése
 • közös költségek befizetésének nyilvántartása
 • fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat érvényesítése, illetve SzMSz szerinti földhivatali ügyintézés
 • igény esetén kihelyezett ügyfélfogadás a Társasházban
 • Határozatok Könyvének vezetése
 • társasházak működésével kapcsolatos pályázatok figyelése
 • a házat érintő pályázati anyagok elkészítése.

 

2.) TELJESKÖRŰ KÖNYVELÉSI SZOLGÁLTATÁS

 • a Társasház bevételeinek, kiadásainak könyvelése speciális Társasház könyvelő szoftverrel, mely lehetővé teszi, hogy a tulajdonos részletesen, perceken belül betekintést nyerjen a saját folyószámlájának pillanatnyi állásába.  A tulajdonosok egyéni számlái áttekinthetőek, a befizetések és előírások gyorsan ellenőrizhetőek.
 • a Társasház gazdálkodásáról (kiadás-bevétel, hátralékosok) negyed évente a Számvizsgáló Bizottság részére kimutatást adunk át
 •  a tulajdonosok részére minden negyedévben egyenlegközlőt küldünk
 • a tulajdonosok a közös költség összegét a bankban személyesen, vagy átutalással tudják befizetni, irodánk házi pénztárt nem üzemeltet, így készpénzes befizetésre nincs lehetőség
 • éves elszámolás és egyszerűsített mérleg elkészítése
 • szabályok szerinti nyilvántartások vezetése bizonylatok irattárazása, őrzése
 • naplófőkönyv vezetése
 •  közös tulajdon bérbeadásából származó bevétel bevallása, pénzügyi rendezése
 • szükség esetén munkaügyi szerződések, bevallások és bérszámfejtések készítése
 • éves gazdasági és műszaki beszámoló elkészítése
 • következő évi költségvetési terv elkészítése

 

3.) MŰSZAKI JELLEGŰ SZOLGÁLTATÁSOK:

 • műszaki terv elkészíttetése, épületfenntartás megtervezése
 • karbantartási és felújítási munkák megszervezése, előkészítése
 • a munkákra beérkezett árajánlatok elbírálása, kiválasztása a Számvizsgáló Bizottság jóváhagyásával történik
 • közös területeken keletkező hibák elhárítása
 • gyorsszolgálat biztosítása
 • állandó rendelkezésre állás (napi 24 órás ügyelet)
 • társasház főmérőinek rendszeres, havonkénti ellenőrzése, a leolvasott adatok rögzítése
 • a közműszolgáltatók által benyújtott számlák ellenőrzése a leolvasások alapján.

 

4.) TELJESKÖRŰ JOGI KÉPVISELET:

 • a társasház jogi helyzetének átvilágítása
 • Szervezeti Működési Szabályzat elkészíttetése
 • hatóságokkal, harmadik személlyel szembeni képviselet
 • eljárás a közös költséget késedelmesen, illetve nem fizetőkkel szemben
 • a jogi eljárások költségeit a vállalási díjunk nem tartalmazza.

 

DÍJAZÁS

Megbízási szerződésünk a fent megjelölt szolgáltatások közül a Tulajdonosok által igényelt és a közgyűlés által jóváhagyottakat tartalmazza. Így a díjazás minden esetben az igényeknek megfelelően, egyedileg kerül meghatározásra. Az ezen túlmenően felmerülő speciális kéréseket pedig – közös megegyezés alapján – a megbízási szerződésben rögzítjük.

Külön díjazás ellenében tudjuk vállalni a gondnoki, valamint a takarítói feladatokat is, erre ajánlatot csak a konkrét feladatok ismeretében tudunk adni.